Bộ MicroPipette Eppendorf

Model: Research plus

Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức

Xuất xứ: Đức

Tình trạng: Mới 100%

Sản phẩm được quan tâm

Bộ MicroPipette Eppendorf

Model: Research plus

Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức

Xuất xứ: Đức

Tình trạng: Mới 100%

Bộ MicroPipette Eppendorf

Cấu hình thiết bị:bao gồm 01 pipet thay đổi thể tích đi kèm 01 hộp đầu 96 tips hoặc gói  10 đầu tips

- Micropipette Eppendorf thể tích thay đổi từ 0.1 – 2.5 µL

+ Độ chính xác tương ứng ở  2.5µl là  ±0.035µl (±1.4%)

+ Sai số tương ứng ở 2.5µl là  0.018µl (±0.7%)

- Micropipette Eppendorf thể tích thay đổi từ 0.5-10 µL

+ Độ chính xác tương ứng ở  10 µl là  ±0.1 µl (±1%)

+ Sai số tương ứng ở 2.5µl là  0.04µl  (±0.4 %)

- Micropipette Eppendorf thể tích thay đổi từ 2-20 µL

+ Độ chính xác tương ứng ở 20µl là ±0.2µl (±1.0%)

+ Sai số tương ứng ở 20µl là 0.06µl (±0.3%)

- Micropipette Eppendorf thể tích thay đổi từ 10 – 100 µL

+ Độ chính xác tương ứng ở 100µl là ±0.8 µl (±0.8%)

+ Sai số tương ứng ở  ±100µl là 0.2µl (±0.2%)

- Micropipette Eppendorf thể tích thay đổi từ 20 – 200 µL

+ Độ chính xác tương ứng ở 200µl là ±1.2µl (±0.6%)

+ Sai số tương ứng ở 200µl là ±0.4µl (±0.2%).

- Micropipette Eppendorf thể tích thay đổi từ 100 – 1000 µL

+ Độ chính xác tương ứng ở 1000µl là ± 6µl (±0.6%)

+ Sai số tương ứng ở 1000µl là ± 2µl (±0.2%)

- Micropipette Eppendorf thể tích thay đổi từ 500 – 5000 µL

+ Độ chính xác tương ứng ở 5000µl là ± 0.03ml  (±0.6%)

+ Sai số tương ứng ở 1000µl là ± 0.008 ml (±0.15%)

- Giá để Micropipette Eppendorf Model: Pipette Carousel stand: kiểu tròn, 6 vị trí

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Tiêu đề
 Nội dung
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thông tin Bottom bên trái  0974.237.111- Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7;  
  info@qt.com

     

© Bản quyền bởi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ QT