Lĩnh Vực

Lĩnh Vực

LĨNH VỰC Cung cấp, kinh doanh và lắp đặt các thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp.
LĨNH VỰC Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành và sửa chữa thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp.
LĨNH VỰC Tư vấn lập dự án thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp.
LĨNH VỰC Hướng dẫn, đào tạo các sản phẩm thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp.
LĨNH VỰC Cho thuê các thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp​​​​​​​.
LĨNH VỰC Đặt các thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp​​​​​​​. theo mô hình xã hội hóa.


Lĩnh Vực

Thông tin Bottom bên trái  0974.237.111- Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7;  
  info@qt.com

     

© Bản quyền bởi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ QT