Giá bán:
3,650,000,000 đ
Giá gốc:
0

Lò đốt rác thải y tế LĐYT-30

Model: LĐYT-30

Hãng sản xuất: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế

Xuất xứ: Việt Nam

Công suất từ 30-50 kg/ giờ

Sản phẩm được quan tâm

Lò đốt rác thải y tế LĐYT-30

Model: LĐYT-30

Hãng sản xuất: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế

Xuất xứ: Việt Nam

Công suất từ 30-50 kg/ giờ

Lò Đốt Rác Thải Y Tế LĐYT-30 DCI do công ty CP Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Quốc Tế DCI nghiên cứu và chế tạo có nhều công suất khác nhau bảo đảm xử lý hết rác thải y tế phát sinh trong các bệnh viện. Lò đốt rác thải y tế của chúng tôi có mặt hầu hết các bệnh viện khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hiện tại vẫn sử dụng hiệu quả.


Ưu điểm vượt trội của hệ thống là đốt rác thải y tế LĐYT- 30 
Hệ thống SCADA:  Kết nối với máy tính, kiểm soát thông số hoạt động của Lò đốt, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ xa, các số liệu về các thông số vận hành ở các tủ điện thông qua đường truyền số liệu được truyền về trung tâm, lưu trữ ở hệ thống máy tính chủ. Sau đó dùng các cơ sở số liệu đó để cung cấp những dịch vụ về điều khiển giám sát hệ thống điện, quản lý vật tư tiêu hao.

Ưu điểm vượt trội của hệ thống là đốt rác thải y tế LĐYT- 30 
Hệ thống SCADA:  Kết nối với máy tính, kiểm soát thông số hoạt động của Lò đốt, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ xa, các số liệu về các thông số vận hành ở các tủ điện thông qua đường truyền số liệu được truyền về trung tâm, lưu trữ ở hệ thống máy tính chủ. Sau đó dùng các cơ sở số liệu đó để cung cấp những dịch vụ về điều khiển giám sát hệ thống điện, quản lý vật tư tiêu hao.


Lò đốt rác thải y tế LĐYT-30
Cấu hình và thông số kỹ thuật:
 

Đặc điểm chung
Thiết bị thuộc loại tiên tiến, mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi.
Thiết bị sản xuất chính hãng tại Châu Âu, Châu Á
Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng:
Thiết bị sử dụng phù hợp với môi trường nhiệt độ và độ ẩm của Việt Nam (≥350 C; ≥80%)
Đối với lò đốt rác thải y tế:
Công suất đốt: 30 – 50 kg/giờ
Thời gian vận hành: 08 giờ/ngày
Phạm vi ứng dụng: Rác thải y tế
Thành phần rác thải đầu vào: Các loại rác thải y tế
Chất lượng khí thải sau xử lý Nồng độ các thông số ô nhiễm Chất lượng khí thải sau xử lý đáp ứng QCVN 02:2012/BTNMT
Phương pháp phân tích các thông số ô nhiễm trong khí thải Theo Quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT
Tài liệu đi kèm Cataloge của nhà sản xuất (tiếng Việt) 01 bộ tiếng Việt
Sổ tay hướng dẫn vận hành, quy trình bảo hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị 01 bộ tiếng Việt
Khối lượng Toàn bộ hệ thống ~ 5.000 kg

Tiêu chuẩn thiết kế

Nồng độ khí thải sau xử lý Nồng độ khói
Bắt đầu đốt 0 ~ 1,5%
Đốt cháy thông thường 0 ~ 0,5%
Hoàn thành đốt 0 ~ 1,5%
Nhiệt độ  lò Buồng đốt sơ cấp 500~ 8000C
Buồng đốt thứ cấp 900 ~ 1.1500C
Thời gian lưu cháy trong vùng đốt thứ cấp (s) ≥2
Lượng oxy dư (đo tại điểm lấy mẫu (%)  6-15
Nhiệt độ bên ngoài vỏ lò (0C) ≤60
Nhiệt độ khí thải ra ngoài môi trường (tại điểm đo lấy mẫu (0C) ≤180


Cấu hình: 

- Thân lò
- Hệ thống đầu đốt (Sơ cấp và thứ cấp)
- Thiết bị cảm ứng nhiệt trong buồng đốt
-Thiết bị thu hồi và dẫn bụi khí
- Thiết bị xử lý khí cấp 2
- Hệ thống phu hóa chất lọc khí thải CIP
- Thùng chứa dầu và phụ kiện
- Hệ thống Ống khói lò đốt và ống thoát hơi nước.
- Tủ điều khiển

Lò đốt rác thải y tế LĐYT-30

Model: LĐYT-30
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế
Xuất xứ: Việt Nam

Lò Đốt Rác Thải Y Tế LĐYT-30 DCI do công ty CP Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Quốc Tế DCI nghiên cứu và chế tạo có nhều công suất khác nhau bảo đảm xử lý hết rác thải y tế phát sinh trong các bệnh viện. Lò đốt rác thải y tế của chúng tôi có mặt hầu hết các bệnh viện khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hiện tại vẫn sử dụng hiệu quả.


Ưu điểm vượt trội của hệ thống là đốt rác thải y tế LĐYT- 30 
Hệ thống SCADA:  Kết nối với máy tính, kiểm soát thông số hoạt động của Lò đốt, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ xa, các số liệu về các thông số vận hành ở các tủ điện thông qua đường truyền số liệu được truyền về trung tâm, lưu trữ ở hệ thống máy tính chủ. Sau đó dùng các cơ sở số liệu đó để cung cấp những dịch vụ về điều khiển giám sát hệ thống điện, quản lý vật tư tiêu hao.

Ưu điểm vượt trội của hệ thống là đốt rác thải y tế LĐYT- 30 
Hệ thống SCADA:  Kết nối với máy tính, kiểm soát thông số hoạt động của Lò đốt, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ xa, các số liệu về các thông số vận hành ở các tủ điện thông qua đường truyền số liệu được truyền về trung tâm, lưu trữ ở hệ thống máy tính chủ. Sau đó dùng các cơ sở số liệu đó để cung cấp những dịch vụ về điều khiển giám sát hệ thống điện, quản lý vật tư tiêu hao.


Lò đốt rác thải y tế LĐYT-30
Cấu hình và thông số kỹ thuật:
 

Đặc điểm chung
Thiết bị thuộc loại tiên tiến, mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi.
Thiết bị sản xuất chính hãng tại Châu Âu, Châu Á
Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng:
Thiết bị sử dụng phù hợp với môi trường nhiệt độ và độ ẩm của Việt Nam (≥350 C; ≥80%)
Đối với lò đốt rác thải y tế:
Công suất đốt: 30 – 50 kg/giờ
Thời gian vận hành: 08 giờ/ngày
Phạm vi ứng dụng: Rác thải y tế
Thành phần rác thải đầu vào: Các loại rác thải y tế
Chất lượng khí thải sau xử lý Nồng độ các thông số ô nhiễm Chất lượng khí thải sau xử lý đáp ứng QCVN 02:2012/BTNMT
Phương pháp phân tích các thông số ô nhiễm trong khí thải Theo Quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT
Tài liệu đi kèm Cataloge của nhà sản xuất (tiếng Việt) 01 bộ tiếng Việt
Sổ tay hướng dẫn vận hành, quy trình bảo hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị 01 bộ tiếng Việt
Khối lượng Toàn bộ hệ thống ~ 5.000 kg

Tiêu chuẩn thiết kế

Nồng độ khí thải sau xử lý Nồng độ khói
Bắt đầu đốt 0 ~ 1,5%
Đốt cháy thông thường 0 ~ 0,5%
Hoàn thành đốt 0 ~ 1,5%
Nhiệt độ  lò Buồng đốt sơ cấp 500~ 8000C
Buồng đốt thứ cấp 900 ~ 1.1500C
Thời gian lưu cháy trong vùng đốt thứ cấp (s) ≥2
Lượng oxy dư (đo tại điểm lấy mẫu (%)  6-15
Nhiệt độ bên ngoài vỏ lò (0C) ≤60
Nhiệt độ khí thải ra ngoài môi trường (tại điểm đo lấy mẫu (0C) ≤180


Cấu hình: 

- Thân lò
- Hệ thống đầu đốt (Sơ cấp và thứ cấp)
- Thiết bị cảm ứng nhiệt trong buồng đốt
-Thiết bị thu hồi và dẫn bụi khí
- Thiết bị xử lý khí cấp 2
- Hệ thống phu hóa chất lọc khí thải CIP
- Thùng chứa dầu và phụ kiện
- Hệ thống Ống khói lò đốt và ống thoát hơi nước.
- Tủ điều khiển

Lò đốt rác thải y tế LĐYT-30

Model: LĐYT-30
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Quốc Tế
Xuất xứ: Việt Nam

Lò Đốt Rác Thải Y Tế LĐYT-30 DCI do công ty CP Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Quốc Tế DCI nghiên cứu và chế tạo có nhều công suất khác nhau bảo đảm xử lý hết rác thải y tế phát sinh trong các bệnh viện. Lò đốt rác thải y tế của chúng tôi có mặt hầu hết các bệnh viện khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hiện tại vẫn sử dụng hiệu quả.


Ưu điểm vượt trội của hệ thống là đốt rác thải y tế LĐYT- 30 
Hệ thống SCADA:  Kết nối với máy tính, kiểm soát thông số hoạt động của Lò đốt, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ xa, các số liệu về các thông số vận hành ở các tủ điện thông qua đường truyền số liệu được truyền về trung tâm, lưu trữ ở hệ thống máy tính chủ. Sau đó dùng các cơ sở số liệu đó để cung cấp những dịch vụ về điều khiển giám sát hệ thống điện, quản lý vật tư tiêu hao.

Ưu điểm vượt trội của hệ thống là đốt rác thải y tế LĐYT- 30 
Hệ thống SCADA:  Kết nối với máy tính, kiểm soát thông số hoạt động của Lò đốt, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ xa, các số liệu về các thông số vận hành ở các tủ điện thông qua đường truyền số liệu được truyền về trung tâm, lưu trữ ở hệ thống máy tính chủ. Sau đó dùng các cơ sở số liệu đó để cung cấp những dịch vụ về điều khiển giám sát hệ thống điện, quản lý vật tư tiêu hao.


Lò đốt rác thải y tế LĐYT-30
Cấu hình và thông số kỹ thuật:
 

Đặc điểm chung
Thiết bị thuộc loại tiên tiến, mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở đi.
Thiết bị sản xuất chính hãng tại Châu Âu, Châu Á
Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng:
Thiết bị sử dụng phù hợp với môi trường nhiệt độ và độ ẩm của Việt Nam (≥350 C; ≥80%)
Đối với lò đốt rác thải y tế:
Công suất đốt: 30 – 50 kg/giờ
Thời gian vận hành: 08 giờ/ngày
Phạm vi ứng dụng: Rác thải y tế
Thành phần rác thải đầu vào: Các loại rác thải y tế
Chất lượng khí thải sau xử lý Nồng độ các thông số ô nhiễm Chất lượng khí thải sau xử lý đáp ứng QCVN 02:2012/BTNMT
Phương pháp phân tích các thông số ô nhiễm trong khí thải Theo Quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT
Tài liệu đi kèm Cataloge của nhà sản xuất (tiếng Việt) 01 bộ tiếng Việt
Sổ tay hướng dẫn vận hành, quy trình bảo hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị 01 bộ tiếng Việt
Khối lượng Toàn bộ hệ thống ~ 5.000 kg

Tiêu chuẩn thiết kế

Nồng độ khí thải sau xử lý Nồng độ khói
Bắt đầu đốt 0 ~ 1,5%
Đốt cháy thông thường 0 ~ 0,5%
Hoàn thành đốt 0 ~ 1,5%
Nhiệt độ  lò Buồng đốt sơ cấp 500~ 8000C
Buồng đốt thứ cấp 900 ~ 1.1500C
Thời gian lưu cháy trong vùng đốt thứ cấp (s) ≥2
Lượng oxy dư (đo tại điểm lấy mẫu (%)  6-15
Nhiệt độ bên ngoài vỏ lò (0C) ≤60
Nhiệt độ khí thải ra ngoài môi trường (tại điểm đo lấy mẫu (0C) ≤180


Cấu hình: 

- Thân lò
- Hệ thống đầu đốt (Sơ cấp và thứ cấp)
- Thiết bị cảm ứng nhiệt trong buồng đốt
-Thiết bị thu hồi và dẫn bụi khí
- Thiết bị xử lý khí cấp 2
- Hệ thống phu hóa chất lọc khí thải CIP
- Thùng chứa dầu và phụ kiện
- Hệ thống Ống khói lò đốt và ống thoát hơi nước.
- Tủ điều khiển

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Tiêu đề
 Nội dung
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thông tin Bottom bên trái  0974.237.111- Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7;  
  info@qt.com

     

© Bản quyền bởi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ QT