Giá bán:
501,000,000 đ
Giá gốc:
0

Máy theo dõi độ sâu gây mê Root Sedline - Masimo
Model: ROOT Sedline
Hãng sản xuất: Masimo / Mỹ
Xuất Xứ: Mexico

Mới 100% - Nhập khẩu trực tiếp

Sản phẩm được quan tâm

Máy theo dõi độ sâu gây mê Root Sedline - Masimo
Model: ROOT Sedline
Hãng sản xuất: Masimo / Mỹ
Xuất Xứ: Mexico

Mới 100% - Nhập khẩu trực tiếp

Thông số kỹ thuật:

 • ông cụ theo dõi chức năng não SedLine® của máy theo dõi bệnh nhân Root™    giúp các Bác sĩ đưa ra được các chẩn đoán lâm sàng từ đó cải tiến và quản lý gây mê tốt hơn theo cho từng bệnh nhân.
 • Hữu ích cho các ca phẫu thuật kéo dài, Bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, bệnh nhân cao tuổi
 • 4 kênh sóng điện não EEG đồng thời cho phép đánh giá liên tục của cả hai bán cầu não.
 • Có thể hiển thị theo thời gian thực cả 04 kênh của sóng điện não.
 • Có 04 loại sóng điện não tương ứng với các dải tần số khác nhau :
 • Dạng sóng Delta với dải tần số 0.5 đến 4 Hz.
 • Dạng sóng Theta với dải tần số 4 đến 8 Hz.
 • Dạng sóng Alpha với dải tần số 8 đến 12 Hz.
 • Dạng sóng Beta với dải tần số 13 đến 30 Hz.
 • Dựa trên một thuật toán phức tạp từ đó đưa ra chỉ số trạng thái bệnh nhân PSI (Patient state index) cung cấp thông tin về đáp ứng của bệnh nhân đối với quá trình gây mê, trong đó :
 • PSI từ  25 đến 50 : nằm trong giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê vừa, an toàn cho phẫu thuật, chỉ số PSI hiển thị màu vàng.
 • PSI từ < 25 đến 0 :  nằm dưới giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê sâu,chỉ số PSI hiển thị màu xanh lam (blue).
 • PSI từ > 50 đến 100 :  nằm trên giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê nông hoặc tỉnh, chỉ số PSI hiển thị màu xanh lá cây (green).
 • Có thể hiển thị theo dạng biểu đồ thời gian thực, biểu đồ hiển thị dưới dạng màu theo chỉ số PSI.
 • Dãy mật độ quang phổ DSA (Density Spectral Array) được hiển thị theo dạng màu, cung cấp mức năng lượng của sóng điện não trên cả 2 bán cầu não.
 • Giá trị chỉ số điện cơ EMG (Electromygraph) từ 0 đến 100%, cho biết các hoạt động của cơ chẳng hạn như nhai hoặc nghiến hàm.
 • Trở kháng vượt trội để giảm thiểu tín hiệu nhiễu do dao đốt điện gây ra.
 • Hiển thị chỉ số phần trăm của độ nhiễu ARTF (Artifact)  từ 0 đến 100%.
 • Chế độ xem nhiều màn hình giúp mở rộng thông tin trong khi vẫn cho phép người dung điều chỉnh trong OR và ICU.
 • Có thể nâng cấp theo dõi oxy vùng não O3
 • Có thể mở rộng kết nối với máy SpO2 loại để bàn, sử dụng sensor công nghệ Rainbow có thể nâng cấp tùy chọn theo dõi các thông số : SpO2, PR, PI, PVI, SpHb, SpCO, SpMet, SpOC, RRa
 • Có thể nâng cấp kết nối với Modul phân tích khí mê để theo dõi được nồng độ các loại khí mê (ISO, HAL, ENF, SEV, DES), khí CO2, N2O, O2.
 • Có thể nâng cấp kết nối với Modul theo dõi khí CO2 cuối thời kỳ thở ra EtCO2.

Máy theo dõi độ sâu gây mê Root Sedline - Masimo
Model: ROOT Sedline
Hãng sản xuất: Masimo / Mỹ
Xuất Xứ: Mexico

Mới 100% - Nhập khẩu trực tiếp

Thông số kỹ thuật:

 • ông cụ theo dõi chức năng não SedLine® của máy theo dõi bệnh nhân Root™    giúp các Bác sĩ đưa ra được các chẩn đoán lâm sàng từ đó cải tiến và quản lý gây mê tốt hơn theo cho từng bệnh nhân.
 • Hữu ích cho các ca phẫu thuật kéo dài, Bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, bệnh nhân cao tuổi
 • 4 kênh sóng điện não EEG đồng thời cho phép đánh giá liên tục của cả hai bán cầu não.
 • Có thể hiển thị theo thời gian thực cả 04 kênh của sóng điện não.
 • Có 04 loại sóng điện não tương ứng với các dải tần số khác nhau :
 • Dạng sóng Delta với dải tần số 0.5 đến 4 Hz.
 • Dạng sóng Theta với dải tần số 4 đến 8 Hz.
 • Dạng sóng Alpha với dải tần số 8 đến 12 Hz.
 • Dạng sóng Beta với dải tần số 13 đến 30 Hz.
 • Dựa trên một thuật toán phức tạp từ đó đưa ra chỉ số trạng thái bệnh nhân PSI (Patient state index) cung cấp thông tin về đáp ứng của bệnh nhân đối với quá trình gây mê, trong đó :
 • PSI từ  25 đến 50 : nằm trong giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê vừa, an toàn cho phẫu thuật, chỉ số PSI hiển thị màu vàng.
 • PSI từ < 25 đến 0 :  nằm dưới giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê sâu,chỉ số PSI hiển thị màu xanh lam (blue).
 • PSI từ > 50 đến 100 :  nằm trên giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê nông hoặc tỉnh, chỉ số PSI hiển thị màu xanh lá cây (green).
 • Có thể hiển thị theo dạng biểu đồ thời gian thực, biểu đồ hiển thị dưới dạng màu theo chỉ số PSI.
 • Dãy mật độ quang phổ DSA (Density Spectral Array) được hiển thị theo dạng màu, cung cấp mức năng lượng của sóng điện não trên cả 2 bán cầu não.
 • Giá trị chỉ số điện cơ EMG (Electromygraph) từ 0 đến 100%, cho biết các hoạt động của cơ chẳng hạn như nhai hoặc nghiến hàm.
 • Trở kháng vượt trội để giảm thiểu tín hiệu nhiễu do dao đốt điện gây ra.
 • Hiển thị chỉ số phần trăm của độ nhiễu ARTF (Artifact)  từ 0 đến 100%.
 • Chế độ xem nhiều màn hình giúp mở rộng thông tin trong khi vẫn cho phép người dung điều chỉnh trong OR và ICU.
 • Có thể nâng cấp theo dõi oxy vùng não O3
 • Có thể mở rộng kết nối với máy SpO2 loại để bàn, sử dụng sensor công nghệ Rainbow có thể nâng cấp tùy chọn theo dõi các thông số : SpO2, PR, PI, PVI, SpHb, SpCO, SpMet, SpOC, RRa
 • Có thể nâng cấp kết nối với Modul phân tích khí mê để theo dõi được nồng độ các loại khí mê (ISO, HAL, ENF, SEV, DES), khí CO2, N2O, O2.
 • Có thể nâng cấp kết nối với Modul theo dõi khí CO2 cuối thời kỳ thở ra EtCO2.

Máy theo dõi độ sâu gây mê Root Sedline - Masimo
Model: ROOT Sedline
Hãng sản xuất: Masimo / Mỹ
Xuất Xứ: Mexico

Mới 100% - Nhập khẩu trực tiếp

Thông số kỹ thuật:

 • ông cụ theo dõi chức năng não SedLine® của máy theo dõi bệnh nhân Root™    giúp các Bác sĩ đưa ra được các chẩn đoán lâm sàng từ đó cải tiến và quản lý gây mê tốt hơn theo cho từng bệnh nhân.
 • Hữu ích cho các ca phẫu thuật kéo dài, Bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, bệnh nhân cao tuổi
 • 4 kênh sóng điện não EEG đồng thời cho phép đánh giá liên tục của cả hai bán cầu não.
 • Có thể hiển thị theo thời gian thực cả 04 kênh của sóng điện não.
 • Có 04 loại sóng điện não tương ứng với các dải tần số khác nhau :
 • Dạng sóng Delta với dải tần số 0.5 đến 4 Hz.
 • Dạng sóng Theta với dải tần số 4 đến 8 Hz.
 • Dạng sóng Alpha với dải tần số 8 đến 12 Hz.
 • Dạng sóng Beta với dải tần số 13 đến 30 Hz.
 • Dựa trên một thuật toán phức tạp từ đó đưa ra chỉ số trạng thái bệnh nhân PSI (Patient state index) cung cấp thông tin về đáp ứng của bệnh nhân đối với quá trình gây mê, trong đó :
 • PSI từ  25 đến 50 : nằm trong giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê vừa, an toàn cho phẫu thuật, chỉ số PSI hiển thị màu vàng.
 • PSI từ < 25 đến 0 :  nằm dưới giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê sâu,chỉ số PSI hiển thị màu xanh lam (blue).
 • PSI từ > 50 đến 100 :  nằm trên giới hạn cài đặt của người dùng, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê nông hoặc tỉnh, chỉ số PSI hiển thị màu xanh lá cây (green).
 • Có thể hiển thị theo dạng biểu đồ thời gian thực, biểu đồ hiển thị dưới dạng màu theo chỉ số PSI.
 • Dãy mật độ quang phổ DSA (Density Spectral Array) được hiển thị theo dạng màu, cung cấp mức năng lượng của sóng điện não trên cả 2 bán cầu não.
 • Giá trị chỉ số điện cơ EMG (Electromygraph) từ 0 đến 100%, cho biết các hoạt động của cơ chẳng hạn như nhai hoặc nghiến hàm.
 • Trở kháng vượt trội để giảm thiểu tín hiệu nhiễu do dao đốt điện gây ra.
 • Hiển thị chỉ số phần trăm của độ nhiễu ARTF (Artifact)  từ 0 đến 100%.
 • Chế độ xem nhiều màn hình giúp mở rộng thông tin trong khi vẫn cho phép người dung điều chỉnh trong OR và ICU.
 • Có thể nâng cấp theo dõi oxy vùng não O3
 • Có thể mở rộng kết nối với máy SpO2 loại để bàn, sử dụng sensor công nghệ Rainbow có thể nâng cấp tùy chọn theo dõi các thông số : SpO2, PR, PI, PVI, SpHb, SpCO, SpMet, SpOC, RRa
 • Có thể nâng cấp kết nối với Modul phân tích khí mê để theo dõi được nồng độ các loại khí mê (ISO, HAL, ENF, SEV, DES), khí CO2, N2O, O2.
 • Có thể nâng cấp kết nối với Modul theo dõi khí CO2 cuối thời kỳ thở ra EtCO2.

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Tiêu đề
 Nội dung
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thông tin Bottom bên trái  0974.237.111- Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7;  
  info@qt.com

     

© Bản quyền bởi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ QT