Phần mềm quản lý camera tập trung HikCentral

Hãng sản xuất: Hik

Sản phẩm bán theo liscense

Quản lý hệ thống camera giám sát cho hệ thống giám sát quy mô lớn

Sản phẩm được quan tâm

Phần mềm quản lý camera tập trung HikCentral

Hãng sản xuất: Hik

Quản lý hệ thống camera giám sát cho hệ thống giám sát quy mô lớn.

Phần mềm quản lý tập trung HIKVISION HikCentral-Service

Phần mềm quản lý camera tập trung HikCentral

1. Sơ lược về sản phẩm: 

Hikvision đã phát hành HikCentral – Hệ thống quản lý video giám sát trực tuyến mới nhất (VMS)

Nó cung cấp một loạt các giải pháp giám sát video mạnh mẽ. Sản phẩm còn có thể mở rộng cho tất cả các loại kịch bản ứng dụng

Ngoài ra, nó cũng dễ sử dụng để quản lý liền mạch của nhiều thiết bị.

HikCentral có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu hoặc cơ sở hạ tầng

– HikCentral cung cấp cho người dùng một số chức năng hoạt động, bao gồm:

 • Xem trực tiếp và quản lý phát lại
 • Tìm kiếm video thông minh và quản lý báo thức.
 • Với hai lựa chọn để lựa chọn – một giải pháp dựa trên máy chủ và một giải pháp phần mềm

Người dùng luôn có thể cập nhật.

– Để cung cấp cho người dùng sự linh hoạt tối đa để kết nối với dữ liệu giám sát của họ, HikCentral có thể được sử dụng bởi ba khách hàng.

 • Một khách hàng kiểm soát là toàn diện nhất, làm cho nó lý tưởng cho hoạt động hàng ngày
 • Một khách hàng web được thiết kế để cung cấp cho truy cập thông qua các thiết bị khác
 • Và một khách hàng di động cung cấp truy cập từ xa trực tiếp ở bất cứ đâu.

Quản lý dễ dàng và hiệu quả

– Dễ dàng và hiệu quả

– Nền tảng hợp nhất

– Khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.

Phần mềm quản lý camera tập trung HikCentral

Hãng sản xuất: Hik

Quản lý hệ thống camera giám sát cho hệ thống giám sát quy mô lớn.

Phần mềm quản lý tập trung HIKVISION HikCentral-Service

Phần mềm quản lý camera tập trung HikCentral

1. Sơ lược về sản phẩm: 

Hikvision đã phát hành HikCentral – Hệ thống quản lý video giám sát trực tuyến mới nhất (VMS)

Nó cung cấp một loạt các giải pháp giám sát video mạnh mẽ. Sản phẩm còn có thể mở rộng cho tất cả các loại kịch bản ứng dụng

Ngoài ra, nó cũng dễ sử dụng để quản lý liền mạch của nhiều thiết bị.

HikCentral có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu hoặc cơ sở hạ tầng

– HikCentral cung cấp cho người dùng một số chức năng hoạt động, bao gồm:

 • Xem trực tiếp và quản lý phát lại
 • Tìm kiếm video thông minh và quản lý báo thức.
 • Với hai lựa chọn để lựa chọn – một giải pháp dựa trên máy chủ và một giải pháp phần mềm

Người dùng luôn có thể cập nhật.

– Để cung cấp cho người dùng sự linh hoạt tối đa để kết nối với dữ liệu giám sát của họ, HikCentral có thể được sử dụng bởi ba khách hàng.

 • Một khách hàng kiểm soát là toàn diện nhất, làm cho nó lý tưởng cho hoạt động hàng ngày
 • Một khách hàng web được thiết kế để cung cấp cho truy cập thông qua các thiết bị khác
 • Và một khách hàng di động cung cấp truy cập từ xa trực tiếp ở bất cứ đâu.

Quản lý dễ dàng và hiệu quả

– Dễ dàng và hiệu quả

– Nền tảng hợp nhất

– Khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.

Phần mềm quản lý camera tập trung HikCentral

Hãng sản xuất: Hik

Quản lý hệ thống camera giám sát cho hệ thống giám sát quy mô lớn.

Phần mềm quản lý tập trung HIKVISION HikCentral-Service

Phần mềm quản lý camera tập trung HikCentral

1. Sơ lược về sản phẩm: 

Hikvision đã phát hành HikCentral – Hệ thống quản lý video giám sát trực tuyến mới nhất (VMS)

Nó cung cấp một loạt các giải pháp giám sát video mạnh mẽ. Sản phẩm còn có thể mở rộng cho tất cả các loại kịch bản ứng dụng

Ngoài ra, nó cũng dễ sử dụng để quản lý liền mạch của nhiều thiết bị.

HikCentral có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu hoặc cơ sở hạ tầng

– HikCentral cung cấp cho người dùng một số chức năng hoạt động, bao gồm:

 • Xem trực tiếp và quản lý phát lại
 • Tìm kiếm video thông minh và quản lý báo thức.
 • Với hai lựa chọn để lựa chọn – một giải pháp dựa trên máy chủ và một giải pháp phần mềm

Người dùng luôn có thể cập nhật.

– Để cung cấp cho người dùng sự linh hoạt tối đa để kết nối với dữ liệu giám sát của họ, HikCentral có thể được sử dụng bởi ba khách hàng.

 • Một khách hàng kiểm soát là toàn diện nhất, làm cho nó lý tưởng cho hoạt động hàng ngày
 • Một khách hàng web được thiết kế để cung cấp cho truy cập thông qua các thiết bị khác
 • Và một khách hàng di động cung cấp truy cập từ xa trực tiếp ở bất cứ đâu.

Quản lý dễ dàng và hiệu quả

– Dễ dàng và hiệu quả

– Nền tảng hợp nhất

– Khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Tiêu đề
 Nội dung
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thông tin Bottom bên trái  0974.237.111- Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7;  
  info@qt.com

     

© Bản quyền bởi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ QT